APQP blev oprindeligt annonceret af bilindustrien i starten af nullerne. Senere har vindmølleindustrien taget begreberne til sig og bredt dem ud til sine leverandører. I starten uden meget støtte til metodik og dokumentation, men det er der siden kommet styr på via APQP4Wind.

I dag anvendes begreberne mere generelt og med succes - også i andre brancher. Det skyldes, at metoderne giver et detaljeret indblik i egne processer og produkter, som kan anvendes til at løfte kvalitetsniveauet i hele virksomheden. Her er et par praktiske definitioner, som måske kan hjælpe jer på vej:

APQP - Advanced Product Quality Planning
Det er overskriften til den begrebsverden, vi er på vej ind i.

PPAP - Production Part Approval Process
Det er oftest det oversigtsdokument, som kravene præciseres i.

SIX sigma
Det er gammel medicin på nye flasker! Six Sigma angiver krav til proceskapabilitet, som er beskrevet i SPC - Statistic Proces Control. Her defineres begreber som CP og CPK, som er helt centrale i den sammenhæng. Cue Management introducerer gerne begreberne såvel som beregningsmetoder baseret på konkrete procesmålinger. 

FMEA - Failure mode and effects analysis
Her er der tale om helt specifikke metoder til at afdække risici i en given proces. Ved at sætte tal på størrelser for konsekvens og sandsynlighed for en mulig hændelse fås en veldefineret værdi for risiko. FMEA tilfører endnu en variabel, som udtrykker muligheden for at stoppe fejlen før frigivelse. Ved at multiplicere de tre størrelser, fås der et samlet udtryk for fejlrisiko set fra kundens perspektiv, som giver god mening i mange sammenhænge. Cue Management introducerer værktøjer, begreber, kriterier og metoder.

Der ud over kan der være krav om at beskrive og fastholde produktionsprocessen og godkendelsesproceduren for et givent produkt. Her vil der ofte være krav om fornyet godkendelse, hvis produkt eller proces ændres

Tag Cue Management med på rejsen til bedre kvalitet ved at indføre konkrete metoder, procedurer og forståelse.