ProcesLink er et webbaseret system, som binder procesdiagrammer sammen med instruktioner og andre beskrivelser på en logisk og intuitiv måde.

Fordi diagrammerne viser processen visuelt, er der ofte ikke behov for at beskrive ret mange flere detaljer. De instruktioner, der er behov for, bliver derfor korte og præcise og koncentrerer sig om aktiviteter, ansvar og beføjelser samt IT-miljø og arkivsted. ProcesLink lever op til proceskravet i ISO9001.

ProcesLink er Cue Managements bud på et rammeværktøj omkring opbygningen af et certificerbart ledelsessystem. Sammen med min rådgivning, sparring og  blåstempling kan denne pakke blive din sikre vej til certificering.

Webdelen kan installeres på jeres egen server, i skyen eller jeg kan arrangere en egnet host. Der er versionsstyring på dokumenter, og der foretages daglig backup.

Kontakt mig for en online demonstration af systemet