Cue Management udvikler og auditerer ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø, informationssikkerhed, laboratorier og EX-service

Et ledelsessystem fra Cue Management er kendetegnet ved at:

 • være certificerbart
 • være enkelt, effektivt og vedkommende
 • være skræddersyet til jeres kultur, sprog og processer
 • have indbyggede forbedringsmekanismer og risikostyring, som hele tiden optimerer såvel system som produkter og processer
 • være let at vedligeholde og opdatere

 

Audit udføres og rapporteres:

 • kompetent og efter reglerne i ledelsesstandarden
 • respektfuldt, upartisk og udfordrende
 • med fokus på forbedring
 • internt eller hos leverandør/samarbejdspartner

 

Ordninger:

 • ISO9001 - Kvalitetsledelse
 • ISO14001 - Miljøledelse 
 • ISO27001 - Informationssikkerhed
 • ISO17025 - Laboratorier
 • EN60079-19 - Overhaling og reparation af EX-udstyr

 

Konfigurerbare standardværktøjer for følgende aktiviteter:

 • Risikostyring
 • Registrering og analyse af interessenter samt rammer & vilkår
 • Udstyrsvedligehold, herunder kalibrering af måleudstyr
 • Identifikation og analyse af miljøpåvirkninger
 • Kundetilfredshed, med eller uden spørgeskema
 • Leverandørevaluering, performancebaseret
 • Afvigelses- og hændelsesregistrering
 • Ledelsens evaluering
 • Intern audit