Cue Management udvikler og auditerer ledelsessystemer indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, informationssikkerhed, laboratorier og EX-service. Jeg hjælper dig med alt det, der skal til, for at blive certificeret. Det gør jeg ved at inddrage dine nøglemedarbejdere for at sikre, at ledelsessystemet bliver nærværende og dermed kommer til at give mening for virksomheden.

Et ledelsessystem fra Cue Management er kendetegnet ved at:

 • være certificerbart
 • være enkelt, effektivt og vedkommende
 • være skræddersyet til jeres kultur, sprog og processer
 • have indbyggede forbedringsmekanismer og risikostyring, som hele tiden optimerer såvel system som produkter og processer
 • være let at vedligeholde og opdatere

 

Audit udføres og rapporteres:

 • kompetent og efter reglerne i ledelsesstandarden
 • respektfuldt, upartisk og udfordrende
 • med fokus på forbedring
 • internt eller hos leverandør/samarbejdspartner

 

Ordninger:

 • ISO9001 - Kvalitetsledelse
 • AQAP-2110 - Allied Quality Assurance Publication
 • ISO14001 - Miljøledelse 
 • ISO45001 - Arbejdsmiljøledelse
 • ISO27001 - Informationssikkerhed
 • ISO17025 - Laboratorier
 • EN60079-19 - Overhaling og reparation af EX-udstyr

 

Konfigurerbare standardværktøjer for følgende aktiviteter:

 • Risikostyring
 • Registrering og analyse af interessenter samt rammer & vilkår
 • Udstyrsvedligehold, herunder kalibrering af måleudstyr
 • Identifikation og analyse af miljøpåvirkninger
 • Kundetilfredshed, med eller uden spørgeskema
 • Leverandørevaluering, performancebaseret
 • Afvigelses- og hændelsesregistrering
 • Ledelsens evaluering
 • Intern audit