Alle virksomheder oplever, håndterer og lever med risici i større eller mindre omfang. Det er bare ikke alle, der snakker om det. Og slet ikke alle, der får risiciene noteret, vurderet, sorteret og behandlet på en styret måde.

Risici opstår mange steder i virksomheden. I den daglige drift er det fx i projekterne, ved valg af leverandører og kunder og ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. På forretningsniveau er der også risici. Nogle er større og mere komplekse, mens andre kan få alvorlige konsekvenser. Det kan fx være mangel på kvalificeret arbejdskraft eller udsigt til et marked, der ændrer sig. På det niveau kan det være relevant at dele risici med ledergruppen eller endda med bestyrelsen. Ofte kan det være en god idé at koble risikostyring og strategi sammen.

Risikostyring følger denne proces:

 

Det handler altså om at bevæge sig fra en risikabel tilstand til en acceptabel tilstand ved at arbejde med forholdene:

  • Identificere risici
  • Vurdere og prioritere risici
  • Definere handlinger, der adresserer risiciene
  • Udføre og følge op på effekten af handlingerne

Denne styring kræver systematik. Jeg har lettilgængelige værktøjer og metoder til både at styre risici i driften og på forretningsniveau. Endelig faciliterer jeg processen fra identifikation til målstyring og opfølgning.

Som virksomhedsleder eller -ejer vil du opdage, at risici sat i system bliver langt lettere at håndtere, og det vil have en positiv indvirkning på din nattesøvn.