Kvalitetsledelse rummer mange indforståede begreber og termer. Mange af dem er styret af vanetænkning, formodninger og misforståelser. På dette kursus kommer vi helt tæt på de grundlæggende krav i ISO 9001. Efter kurset vil kursisten være i stand til at udvikle, forenkle og effektivisere jeres eget kvalitetsstyringssystem, uden at gå på kompromis med kravene. 

Målgruppe:

  • Den nytiltrådte kvalitetschef, som skal forenkle det eksisterende kvalitetsstyringssystem - eller måske opbygge ét fra bunden
  • Den erfarne kvalitetschef, som har brug for konkrete værktøjer til at bryde vanerne i organisationen
  • Den ambitiøse kvalitetschef, som gerne vil sikre større effektivitet og bevare den gode kvalitet
  • Den udfordrede kvalitetschef, som skal levere kvalitetsdokumentation til nye kunder i automobil- eller vindmøllebranchen

Kurset skræddersys ud fra emnerne nedenfor. Hvert emne tager 2-3 timer. En kursusdag sammensættes ideelt af 3 emner. Kurset afholdes hos jer med én og max tre deltagere. Prisen pr. kursusdag er kr. 5.600 inkl. transport og evt. ophold for kursusholderen. Kontakt Cue Management for at komme i gang

Emne Overskrift Indhold
ISO 9001 Få et hurtigt overblik over indholdet i ISO 9001, baggrunden for standarden og hvordan den skal læses Alle standardens punkter gennemgås, og de overordnede begreber slås fast. 
Risici og muligheder Hør og se eksempler på forskellige måder at leve op til standardens krav om at arbejde systematisk med såvel risici som muligheder Selvom risici og muligheder oftest nævnes i sammenhæng, så er det absolut ikke sikkert, at den praktiske implementering af de to størrelser skal følges ad. Du bliver præsenteret for flere forskellige måder at arbejde med de to begreber, så du bliver i stand til at vælge netop de metoder, som giver mening for jeres organisation.
Dokumentstyring  Lær krav og metoder til styring af interne og eksterne dokumenter. Interne dokumenter er eksempelvis kvalitetshåndbogens procedurer, kundekontrakter, specifikationer og rapporter. Eksterne dokumenter kan være lov- og myndighedskrav eller de normer og standarder, som virksomheden anvender
Kvalitetspolitik og -mål  Formulér en god politik og læg handling bag ordene med konsistente, målbare kvalitetsmål. Du får også idéer til relevante kvalitetsmål og til at slå kvalitetspolitik og -mål sammen med andre aktiviteter i virksomheden.
Ledelsens evaluering Sådan forbereder og udfører du en effektiv ledelsesevaluering med fokus på forbedringer. Med et grundigt forarbejde får du overblik og dermed grundlag for at træffe de rigtige beslutninger
Medarbejderkompetencer Sådan tilrettelægger ledelsen et medarbejderudviklingssetup, der giver udbytte for såvel medarbejdere som for virksomheden Udviklingssamtaler en én metode, men ikke nødvendigvis den bedste for jeres virksomhed. Få idéer til andre effektive metoder, der giver maksimalt udbytte
Organisatorisk viden Definition på begrebet samt eksempler på systematikker præsenteres

Organisatorisk viden er et nyt begreb i ISO9001, som erfaringsmæssigt volder nogle kvaler i mange virksomheder. På kurset gennemgås den præcise definition med udgangspunkt i eksempler. Der gives også eksempler på, hvordan man sondrer mellem forskellige typer af viden og hvordan man styrer hele begrebet.

Processtyring Lær at styre og beskrive virksomhedens kerne- og støtteprocesser, som udgør hovedparten af en typisk kvalitetshåndbog ISO 9001 er procesorienteret, fordi det giver bedst mening at beskrive en virksomhed sådan. Det er slet ikke svært. Her får du nogle anvendelige og konkrete værktøjer til at beskrive og optimere din virksomheds processer.
Kalibrering af måleudstyr Lær at sætte de rigtige kalibreringsrutiner op, så I får optimalt udbytte af anstrengelserne. Vi snakker om hvilke typer værktøjer, der skal kalibreres, hvor lange intervaller, I skal vælge, og endelig om muligheden for at kalibrere noget af udstyret selv.
Kundetilfredshed Få gode råd til at vælge metode for måling af kundetilfredshed, så I får bedst udbytte af resultaterne. Vi skitserer forskellige metoder til opsamling af kundetilfredshed. Frekvens, omfang og fortolkning af resultater er endre emner, vi kommer ind på.
Intern audit Sådan etablerer du en effektiv auditstruktur, som systematisk tjekker jeres processer og udfordrer ledelsen Intern audit er den nok vigtigste aktivitet til at sikre, at ledelsessystemet bliver ved med at fungere og at udvikle sig. Du lærer metoder til at planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på audits
Forbedringsmekanismer Lær begreberne korrigerende og forebyggende handlinger at kende, så I kan få bedst muligt udbytte af indsatsen Det er de korrigerende handlinger, der minimerer risikoen for at gentage fejl. De forebyggende handlinger skal forhindre, at fejlene overhovedet forekommer. Derfor har vi her at gøre med to virkelig stærke forbedringsmekanismer, når det gøres rigtigt.
Avanceret processtyring Mød begreberne Lean, PPAP, FMEA og SPC Her kommer vi ud over de krav, som ISO 9001 giver til almindelige produktionsvirksomheder. Du bliver præsenteret for de overordnede definitioner, som vil gøre dig i stand til at vurdere begreberne professionelt. Skal jeres virksomhed levere til bil- eller vindmølleindustrien er begreberne obligatoriske!