Mange certificerede virksomheder har i perioder svært ved at afsætte ressourcer til intern audit. Når det er tilfældet, kan løsningen være at hyre en ekstern auditor, som kan udføre opgaven.

Jeg planlægger og udfører intern audit helt "efter bogen" og rapporterer den, så den lever op til kravene i certificeringsstandarderne ISO 9001, 14001 og lignende. Desuden sikrer jeg, at du får udbytteaf den interne audit, idet jeg fokuserer på forbedringsmuligheder og læring af såvel successer som af fejl. Altsammen fremgår let forståeligt af min præsentation samt af auditrapporten.

Det faktum, at jeg er ekstern i forhold til din virksomhed gør, at jeg altid vil være upartisk. Derfor kan jeg auditere hele virksomheden, uden undtagelser. Det er et andet væsentligt krav i ledelsesstandarderne.

For større virksomheder og organisationer, der har flere certificeringer og interne auditorer, tilbyder jeg at varetage hele auditopgaven med jeres eget audithold som hovedressource. 

Kontakt mig for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte dine behov.