For at etablere et effektivt ledelsessystem benytter jeg den viste proces. I kan i princippet selv udføre alt arbejdet og blot benytte mig som sparringspartner i forhold til effektivitet og overensstemmelse med krav.

Analyse af behov og krav

 • Myndighedskrav, CE-krav, AT bek., love
 • Øvrige systemer og muligheder for integration (fx økonomi, lager, projekt)
 • Scope, herunder evt. udeladelser

Identificere eksisterende processer

 • Interviews med nøglemedarbejdere
 • Kompetencekortlægning
 • Procesoptegning og grænseflader
 • Ansvarsområder

Optimere processer

 • Procesanalyse
 • Opgøre ansvarsskift, stepantal og tid
 • Optimale procesdiagrammer

Identificere nye processer

 • Gapanalyse (krydsreference)
 • Standardprocesser
 • Specialprocesser

Beskrive processer

 • Procedurer/instruktioner
 • Procesdiagrammer
 • Formularer
 • Registreringsmedier

Eksekvere/indføre ledelsessystemet

 • Liste nye processer
 • Målopsætning på indsatsområder
 • Opfølgning og visualisering

Intern audit

 • Auditplan
 • Planlægning, udførelse
 • Rapportering

Ledelsens evaluering

 • Forberelse
 • Gennemførelse
 • Rapportering

Certificeringsservice

 • Tilbud, vurdering og valg
 • Støtte ved præaudit og opfølgning
 • Støtte ved certificering og efterfølgende justeringer i system

Kontakt Cue Management og book et gratis møde