Mange certificerede virksomheder har i perioder svært ved at afsætte ressourcer til intern audit. Når det er tilfældet, kan løsningen være at hyre en ekstern auditor, som kan udføre opgaven.

Cue Book er Cue Managements eget system til opbygning af elektronisk ledelseshåndbog.

Selve systemet bygger på Open Source CMS-programmer og er gratis både i anskaffelse og licens. Det er samtidig yderst stabilt og driftssikkert og let at holde ved lige.

Kvalitetsledelse rummer mange indforståede begreber og termer. Mange af dem er styret af vanetænkning, formodninger og misforståelser. På dette kursus kommer vi helt tæt på de grundlæggende krav i ISO 9001. Efter kurset vil kursisten være i stand til at udvikle, forenkle og effektivisere jeres eget kvalitetsstyringssystem, uden at gå på kompromis med kravene. 

For at etablere et effektivt ledelsessystem benytter jeg den viste proces. I kan i princippet selv udføre alt arbejdet og blot benytte mig som sparringspartner i forhold til effektivitet og overensstemmelse med krav.