Miljøledelse etableres oftest med udgangspunkt i ISO 14001. Standarden er opbygget efter samme principper som ISO 9001. Derfor er det forholdsvis let at integrere miljøledelse i et eksisterende kvalitetsstyringssystem. For at blive certificeret skal man først og fremmest have styr på virksomhedens miljøbelastninger og de myndighedskrav, der gælder for virksomheden.

Dernæst skal man have en håndbog, der viser dette samt de mål og handlingsplaner, man har valgt at arbejde med.

EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EUs miljøledelsesordning, som er frivillig og henvender sig til alle typer virksomheder. EMAS bliver af miljøstyrelsen kaldt "det mest ambitiøse miljøledelsessystem en virksomhed kan indføre". Et af kravene i EMAS forordningen er, at man skal have et certificeret ISO 14001 system, og alene derfor ER det omfattende. EMAS er i modsætning til 14001 en verifikation, som i princippet kun gælder det øjeblik, den er udfærdiget. 

Kontakt Cue Management for at aftale et møde, hvor vi helt uforpligtende kan snakke om hvilke ordninger, der giver mening og værdi for jeres virksomhed.