Global Compact er et FN-tiltag, som gør det muligt på en struktureret og relevant måde at demonstrere virksomhedens ansvarlighed overfor global bæredygtighed i bred forstand.

Man skal forholde sig til ti principper indenfor følgende fire områder:

  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • Miljø
  • Antikorruption.

Jeg hjælper jer med selvevaluering, ansøgning og godkendelse, så I til sidst kan bruge Global Compact logoet på websted, brevpapir o.l.

Gennem audit af relevante funktioner i virksomheden sikrer jeg desuden, at I rapporterer jeres indsats korrekt og ansvarligt. Samtidig giver jeg input til at målrette virksomhedens strategi med henblik på at opnå reelle resultater på CSR-området.

Kontakt Cue Management for at komme i gang