Ex repair er en international certificeringsordning, styret af IEC/IECEx. Ordningen bygger på standarden EN/IEC 60079-19, som giver vejledning i reparation og overhaling af maskiner og udstyr, der opererer i eksplosionsfarlige omgivelser - Ex Repair. Ordningen er især målrettet offshore elektromotorer i forbindelse med pumper, ventilation og boreudstyr.

Standardens fulde navn er "Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation".

Certificeringsordningen giver retningslinjer for at reparere og samtidig bevare den eksplosionsbeskyttelse, der er indbygget i udstyret. Standarden giver to principielle metoder til servicering af Ex-motorer:

  • Efter fabrikantens forskrifter
  • Efter standardens forskrifter

Den første metode fordrer, at fabrikantens reparationsforskrifter og certifikat er tilgængelige, ligesom tidligere servicerapporter skal følge motoren til reparationsværkstedet. Hvis ejeren ikke har disse informationer, udføres reparationen efter standardens forskrifter, som altså også bevarer beskyttelsen. 

Begge dele er nyt i Danmark, hvor der hidtil har været tradition for enten at lade udstyret reparere af fabrikanten selv eller på et af dennes autoriserede værksteder. Denne internationale certificeringsordning gør altså op med den praksis og gør det dermed muligt at få Ex-udstyr repareret lokalt.

Pr. 1. oktober 2014 er der i Danmark kun certificeret tre virksomheder efter ordningen. Scanel International A/S i Frederikshavn, Hirtshals El-Motorservice og O&J Energy i Esbjerg er certificeret af hhv. NEMKO og SIRA Certification. Der er ingen danske certificeringsorganer, der kan udføre certificeringen. Det understreger ordningens internationale karakter.

Kontakt Cue Management for at komme i gang