Certificeringen gør det lettere for leverandører at komme i betragtning til større udbud i dansk og norsk olieindustri, da organisationen på forhånd har vurderet leverandøren på vigtige parametre som økonomi, betalingsevne, kvalitet og arbejdsmiljø. Denne vurdering danner via certifikatet grundlag for virksomheder, der søger leverandører på konkrete udbud.

Achilles identificerer, kvalificerer, validerer og overvåger leverandører, så indkøbere fra nogle af verdens største selskaber kan udvikle langvarige og gensidigt udbytterige relationer til pålidelige og kvalificerede leverandører verden over.

Certificeringen sættes i gang ved at sende en ansøgning og betale et gebyr til Achilles. Gebyrets størrelse afhænger af det antal service- og produktkoder, man ønsker certificeringen skal omfatte. Priserne starter ved NOK 5.800 for op til 5 produkt-/servicekoder. Herefter udfylder virksomheden et udvidet online spørgeskema, hvor tekniske, økonomiske og systemmæssige forhold skal uddybes. Achilles forbeholder sig til ret til at komme på besøg for at verificere de oplyste detaljer.

Den største udfordring består i at udvælge de rigtige produkt-/servicekoder i forhold til de markeder, man ønsker at betjene.

Cue Management hjælper med såvel ansøgningen, udvælgelse af produkt-/servicekoder og udfyldelse af spørgeskemaet, så certificeringen får den ønskede effekt. 

Kontakt Cue Management for at komme i gang.