Cue Management udsteder omstemplingscertifikat på materialesporbarhed og omstempling efter kravene i trykbeholderdirektivet, direktiv 97/23/EC bilag 1 afsnit 3.1.5.

Certifikatet udstedes på baggrund af en uafhængig tredjepartsaudit af virksomhedens

  • sporbarheds- og mærkningsprocedurer,
  • faktiske udførelse af arbejdet fra lokalisering af chargenummer på råmateriale til levering af færdigt produkt med materialecertifikat samt
  • oplæringsprocedure og kompetenceregistreringer

Certifikatet gælder et år og kan fornys via opfølgningsaudit.

Kontakt Cue Management for uforpligtende tilbud.