Ex repair er en international certificeringsordning, styret af IEC/IECEx. Ordningen bygger på standarden EN/IEC 60079-19, som giver vejledning i reparation og overhaling af maskiner og udstyr, der opererer i eksplosionsfarlige omgivelser - Ex Repair. Ordningen er især målrettet offshore elektromotorer i forbindelse med pumper, ventilation og boreudstyr.

Certificeringen gør det lettere for leverandører at komme i betragtning til større udbud i dansk og norsk olieindustri, da organisationen på forhånd har vurderet leverandøren på vigtige parametre som økonomi, betalingsevne, kvalitet og arbejdsmiljø. Denne vurdering danner via certifikatet grundlag for virksomheder, der søger leverandører på konkrete udbud.

Miljøledelse etableres oftest med udgangspunkt i ISO 14001. Standarden er opbygget efter samme principper som ISO 9001. Derfor er det forholdsvis let at integrere miljøledelse i et eksisterende kvalitetsstyringssystem. For at blive certificeret skal man først og fremmest have styr på virksomhedens miljøbelastninger og de myndighedskrav, der gælder for virksomheden.

Global Compact er et FN-tiltag, som gør det muligt på en struktureret og relevant måde at demonstrere virksomhedens ansvarlighed overfor global bæredygtighed i bred forstand.

Cue Management udsteder omstemplingscertifikat på materialesporbarhed og omstempling efter kravene i trykbeholderdirektivet, direktiv 97/23/EC bilag 1 afsnit 3.1.5.

ISO 9001 er den mest udbredte certificeringsordning. Ordningen er oprindeligt målrettet produktionsvirksomheder, men siden 2000-udgaven kan den bruges med godt udbytte i stort set alle brancher og med medarbejderantal helt ned til 2.